Prvotnou charakteristikou super plochých bazénových zastrešení je zapadnutie do okolia. Vďaka svojmu nízkemu vzhľadu iba vo veľmi malej miere ovplyvňujú podobu záhrady a dvora.

HORIZON

Hranatý, super plochý model s rovnými bočnými stenami.

Model Horizon je najnižším zastrešením spoločnosti Techcon-SK, ktorý bol vyvinutý nato, aby pokryl čoraz väčší dopyt trhu po extrémne nízkych zastrešeniach. Svojou elegantnou a modernou formou je tento model mimoriadne úspešným produktom.

Šírka: medzi 3,0 a 5,5 m
Výška: 0,4 – 0,6 m (v závislosti od šírky)

Horizon High, vyvýšená verzia základného typu. Zachováva si hlavné črty nízkeho modelu, elegantný vzhľad, takmer zvislé bočné steny, ale väčší oblúk strešnej konštrukcie je vhodný na premostenie väčšej šírky.

Šírka: medzi 3,0 a 6,0 m
Výška: 0,5 – 0,8 m (v závislosti od šírky)

HORIZON - Superploché zastrešenia

Hranatý, super plochý model s rovnými bočnými stenami.

Model Horizon je najnižším zastrešením spoločnosti Techcon-SK, ktorý bol vyvinutý nato, aby pokryl čoraz väčší dopyt trhu po extrémne nízkych zastrešeniach. Svojou elegantnou a modernou formou je tento model mimoriadne úspešným produktom.

Horizon High, vyvýšená verzia základného typu. Zachováva si hlavné črty nízkeho modelu, elegantný vzhľad, takmer zvislé bočné steny, ale väčší oblúk strešnej konštrukcie je vhodný na premostenie väčšej šírky.

Prvotnou charakteristikou super plochých bazénových zastrešení je zapadnutie do okolia. Vďaka svojmu nízkemu vzhľadu iba vo veľmi malej miere ovplyvňujú podobu záhrady a dvora.